Inge Selven

Inge Selven

Mobil: 904 79 141

E-post: inge.selven@actus.no

Stilling: Daglig leder

 

 

Bakgrunn som mangeårig regionsjef i ISS Facility Services, med resultatansvar for renholdskontrakter i Stor-Oslo. Har inngående kunnskap om renholdsmarkedet, både gjennom denne stillingen og 10 år i Actus. I tillegg meget god oversikt og kunnskap om renovasjonsbransjen etter å ha gjennomført flere anbudsprosesser for store eiendomsselskaper og kjeder. Tidligere lang erfaring fra Linjegods/Schenker som driftssjef ved godsterminalen på Alnabru samt prosjektleder for utbygging av denne terminalen.