Om Oss

Spisskompetanse og uavhengige rådgivere gir trygghet for besparelser

Actus har siden 2002 bistått sine kunder med å ta riktige valg som gir fremtidige besparelser.

Hele vår forretningsidé er basert på at våre kunder skal oppnå varige besparelser i sine driftskostnader, og med det styrke sin økonomiske soliditet.

Vi har valgt å fokusere på energi-; renholds- og renovasjonskostnader, fordi dette er fagområder som krever høy kompetanse og markedsinnsikt for å oppnå gode avtaler og resultater.  Mange foretak ønsker derfor ekstern bistand i dette arbeidet i stedet for binde opp egne ressurser.

Styrken vår ligger i å være en uavhengig rådgiver i markedene, kombinert med våre medarbeideres lange erfaring og sterke kompetanse innenfor sitt område.

Dette er grunnen til at hovedvekten av våre kunder velger å samarbeide med oss i år etter år.