Renhold og renovasjon

Vår målsetning er alltid å finne den mest gunstige løsningen basert på kvalitet, pris og oppdragsgivers preferanser. Vi forholder oss kun til anerkjente og profesjonelle leverandører i våre anbudsprosesser.

En anbudsprosess på renholdstjenester og/eller renovasjonstjenester er omfattende og tidkrevende arbeid, og krever til dels inngående bransjekunnskap for å oppnå de beste resultatene. Dette og flere andre årsaker bidrar til at virksomheter ofte utsetter å gjennomføre dette, med den konsekvens at disse kostnadene ikke lenger er markedstilpassede.

Actus har i mange år samarbeidet med større eiendomsselskaper, kjeder og konsern over hele landet, og gjennom dette etablert meget verdifull kompetanse. Våre tjenester er kontinuerlig utviklet og tilpasset de enkelte kunders behov.

For mer informasjon kontakt Inge Selven