Energi

Vårt mål er å etablere et tillitsfullt, lønnsomt og langsiktig samarbeid for våre kunder. Vi er uavhengige rådgivere med lang erfaring og markedskunnskap.

Våre kompetanseområder:

  • Revisjon av eksisterende avtaleforhold
  • Vurdering av risiko og valg av fremtidig innkjøpsstrategi
  • Konkurranseutsetting og evaluering
  • Etablering av kontrakter
  • Kontraktsoppfølging og leverandørkontroll
  • Bistå administrativt med våre kunders energiportefølje
  • Markedsovervåkning
  • ENØK-prosjekter og aktiv energioppfølging

Les mer om våre kompetanseområder her.