Actus kan bistå deg og din virksomhet på følgende områder:

Energi

 

Etablere et langsiktig, kontinuerlig, og tillitsfullt samarbeid innenfor området energi

Omfang:

• Bistand ved strategivalg mht. kraftinnkjøp

• Markedsovervåking

• Porteføljeforvaltning av eiendommer/målere

• Konkurranseutsetting og megling av kraftinnkjøpet

• Alle formaliteter ifm. etablering av kraftavtale

• Fjernvarme, kontraktsetablering, revisjon og ekstern spisskompetanse

Du slipper å forholde deg til en rekke leverandører og underleverandører, og møter istedenfor bare én fokusert rådgiver og samarbeidspartner - oss.

Rådgivningstjenester

Ekstern kompetanse på fagområdene reduserer intern tidsforbruk og sikrer riktig beslutningsgrunnlag

Det finnes sjelden en snarvei til langsiktige lønnsomme løsninger. Actus tilbyr et langsiktig samarbeid med bedriftens beslutningspersoner, der vi i fellesskap skal oppnå de målsetninger virksomheten har på de ulike bransjeområder.

Offentlige og kommunale virksomheter har i dag sterk fokus på kostnader. Actus kan tilby faglig bistand innenfor regler for offentlige anskaffelser.

Analyser som avdekker de ulike kostnadsnivåene forbundet med outsourcing og virksomhetsoverdragelse av renholdstjenester kan være kompliserte og uoversiktlige, og representerer store utfordringer på personalsiden. Actus kan bidra i denne prosessen, og representerer en ekstern objektiv kompetanse som kan være konfliktdempende.

Renholdstjenester

Konkurranseutsetting av renholdstjenester er meget arbeidskrevende for de ansvarlige i
virksomheten, og representerer i seg selv en kostnad. I sum bidrar vår virksomhet til å redusere både interne og eksterne kostnader for renholdstjenester. Med dagens krav til effektivitet blir konkurranseutsetting av tjenesten ofte skjøvet ut i tid. Resultatet av dette kan være for høye priser/kostnader på tjenester i en årrekke.

Arbeidet omfatter hele anskaffelsesprosessen frem til beslutningstidspunkt. Beslutning om
valg av leverandør tas av virksomheten selv og iht. de preferanser som vektlegges. I tillegg
vil vi bidra med kvalitetsoppfølging av tjenesten i kontraktsperioden. Actus arbeider daglig i dette markedet, og besitter nødvendig markeds- og leverandøroversikt. Vi har gjennomført konkurranseusetting av renholdstjenester for en rekke større konsern, eiendomsselskaper og offentlige virksomheter.

Øvrige tjenester/driftskostnader

Actus gjennomfører også konkurranseutsetting av andre typer tjenester. Eksempler er renovasjonstjenester og sikkerhetstjenester.

Arbeidet omfatter også her hele anskaffelsesprosessen. Vi utarbeider en full beskrivelse av tjenestebehovet, invitasjon til å gi tilbud, kontakt med tilbydere og tilrettelegge for oppdragsgivers endelige valg av leverandør.

En rådgiver fra Actus betyr merverdi for deg