Landsdekkende bistand til konkurranseutsetting av driftskostnader

Vår kompetanse - merverdi for deg

Vår målsetting er alltid å finne den mest gunstige løsningen basert på kvalitet, pris og oppdragsgivers behov. Vi besitter høy markedskunnskap på leverandørsiden, regionalt og på landsbasis. 

Actus har hatt gleden av å samarbeide med store og anerkjente virksomheter og konsern. Dette omfatter de største eiendomsselskapene, kjøpesenterkjeder, industri og matvareproduksjon.

Generelle driftskostnader vil være en nødvendighet i alle virksomheter. Noen områder er mer kostnadskrevende enn andre, og da særlig elektrisk kraft, fjernvarme, renhold og renovasjon. Markedet er stort og med mange aktører, og det kan være tidkrevende å finne den rette samarbeidspartneren. Actus sin lange erfaring og referanser gir deg trygghet ved valg av samarbeidspartner.

Verdier

Målsetting

Hvorfor velge oss?

Lojalitet, kvalitet, kompetanse og kunnskap er viktige verdier for oss. Bedrifter har ulike behov, og med god kunnskap om markedet og ulike leverandører finner vi en løsning som er optimal på kvalitet, funksjon og pris.

Vårt viktigste mål er at kostnader forbundet med Actus sin virksomhet skal være selvfinansierende i kraft av målbare resultater, og som bidrar til å skape merverdier for din virksomhet.    

Et samarbeid med Actus vil bidra til å sikre virksomheten kontinuerlig kompetanseoverføring til egne ansvarlige personer, og holde disse à jour med bransje- og markedsutvikling på området. Samarbeidet skal utvikles fra bedriftens ståsted, og ledes av bedriftens ansvarlige på området. Actus sine tjenester vil være et supplerende og utøvende element i konkurranseutsettingen, der vi utfører bestemte og tidkrevende oppgaver i anskaffelsesprosessen. I tillegg sikres tilgang på betydelig markedskunnskap og spisskompetanse på området. Alle beslutninger tas av bedriftens ansvarlige på områdene. Målsettningen med dette samarbeidet er å etablere en regelmessig konkurranseutsetting av tjenesten, slik at oppdragsgivers kostnader på området representerer en riktig pris i markedet. Resultatet av Actus sin virksomhet er direkte målbar i kraft av de resultater vi oppnår.