ACTUS AS

Riktige løsninger til riktig pris

Les mer
Energi

Energi

Etablere et langsiktig, kontinuerlig, og tillitsfullt samarbeid innenfor området energi

Les mer

Rådgivningstjenester

Ekstern kompetanse på fagområdene reduserer intern tidsforbruk og sikrer riktig beslutningsgrunnlag

Les mer
Rådgivningstjenester
Renholdstjenester

Renholdstjenester

Konkurranseutsetting av renholdstjenester er meget arbeidskrevende for de ansvarlige i
virksomheten, og representerer i seg selv en kostnad. I sum bidrar vår virksomhet til å redusere både interne og eksterne kostnader for renholdstjenester. Med dagens krav til effektivitet blir konkurranseutsetting av tjenesten ofte skjøvet ut i tid. Resultatet av dette kan være for høye priser/kostnader på tjenester i en årrekke.

Les Mer

Kontakt oss

Address :

Ryenstubben 3 , 0679 Oslo

Daglig Leder:
Inge Selven Tlf: 90479141 inge.selven@actus.no

Energi:
Tommy Brekke Tlf: 93050033 tommy.brekke@actus.no

Randulf Rabbevåg Tlf:91595302 randulf.rabbevag@actus.no

Jan Henrik Syversen Tlf:47974137 jan.henrik@actus.no

Geir Storberget Tlf:90721065 geir.storberget@actus.no

Renholdstjenester/renovasjon:

Inge Selven Tlf: 90479141 inge.selven@actus.no

Våre kunder