Når du trenger bistand til konkurranseutsetting av driftstjenester

Da trenger du bistand fra ressurspersoner som besitter nødvendig faglig kompetanse og markedsoversikt. Et slikt samarbeid bidrar til økt intern kompetanseoverføring og resulterer i reduserte interne og eksterne kostnader på tjenesten.

Regelmessig konkurranseutsetting av driftskostnader er en nødvendighet for alle bedrifter som vil unngå unødige høye kostnader på områder som er nødvendige for selve driften av virksomheten. Dette er en tidkrevende prosess som ofte får manglende prioritering.

Bruk av Actus sitt fagmiljø bidrar til kostnadseffektiv og regelmessig konkurranseutsetting med målbare resultater. Vi har spesialisert oss på konkurranseutsetting av denne type tjenester.

Actus sine ansatte har i over femten år arbeidet bistått et betydelig antall virksomheter med å oppnå konkurransedyktige priser og tilgang til eksternt kompetansemiljø. Vi bistår også med rådgiving og konsulenttjenester innenfor fagområdene energi, renhold og renovasjon.

Ring oss for en uforpliktende samtale, så kan vi fortelle deg hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet. Det kan lønne seg.

Våre tjenester

Actus AS er din samarbeidspartner når du ønsker bistand på følgende områder:

  • Energi
  • Renholdstjenester
  • Renovasjon
  • Fjernvarme
  • Etablering av konsernavtaler

Et samarbeid med oss betyr ikke bare merverdi for bedriften, men også kompetanseoverføring til dine medarbeidere  

Hvem er Actus?

Actus ansatte har i over femten år arbeidet innenfor disse fagområdene, og har i denne perioden bistått et betydelig antall virksomheter med å oppnå både konkurransedyktige priser og tilgang til et eksternt kompetansemiljø. 

Les mer om oss her.

Kontaktinformasjon


Adresse Telefon
Ryenstubben nr 3

90479141

0679 Oslo